Tâm sự mỏng

Vừa mới tìm được sạc thì bàn phím máy tính lại hư 😥 giờ chỉ còn cách mua máy mới. Nếu không chắc giờ đã đăng xong bộ ảnh đế rồi.