Tâm sự mỏng

Vừa mới tìm được sạc thì bàn phím máy tính lại hư 😥 giờ chỉ còn cách mua máy mới. Nếu không chắc giờ đã đăng xong bộ ảnh đế rồi.

Không phải nịnh bợ – 17

Không phải nịnh bợ – Nguyệt Bán Đinh

Lê Đình yên lặng ngủ qua cả tiết tự học, chờ đủ giấc rồi mới ngẩng đầu tỉnh dậy, ngờ đâu cổ hắn vang lên một tiếng “rắc” đầy thanh thúy.

Continue reading “Không phải nịnh bợ – 17”