Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta – Tử Lộ

9a9tKfP

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

Tác giả: Tử Lộc

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay cằn nhằn thụ

Nguồn bản gốc: Trường Bội

Chung Diễn sống hai mươi năm, một mai bỗng xuyên việt, trên lưng còn phải gánh vác sứ mệnh cứu vớt nhân vật phản diện quay về chính đạo.

Sau đó hắn vừa rơi xuống đất đã trông thấy nhân vật phản diện đang giết người.

Chung Diễn: “… Ta thật sự không thấy gì hết…”

Cố Huyền Nghiễn cười như gió xuân: “Ta đương nhiên tin tưởng sư huynh rồi.”

Chung Diễn: “…” Cứu mạng! QAQ

Yêu đương là chính tu tiên là phụ.

Trích đoạn:

“Sư huynh, huynh đoán sai rồi. Trong lòng ta không có đại đạo, cũng không có thiện niệm, càng không có cái gọi là chúng sinh vô tội. Chỉ cần huynh vui, ta sẽ hướng thiện, có thể cứu được tính mạng của huynh, ta lập tức tu ma.”

Chính văn

001 002 003 004
005 006 007 008
009 010 011 012
013 014 015 016
017 018 019 020
021 022 023 024
025 026 027 028
029 030

Phiên ngoại

Quý Lương

Cố Chung (1)
Cố Chung (2)

Ba chuyện của Quý Lương thuở thiếu thời