Rojo – Quân Xuyên

5

Tác giả: Quân Xuyên

Chuyển ngữ: diuisca

Thể loại: Tiểu minh tinh tra công x MC lớn tuổi mít ướt thụ, giới giải trí, ngọt văn, niên hạ, hiện đại

Nguồn bản gốc: Sosad

Chú thích: Rojo là màu đỏ trong tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung là 《 红 》, ám chỉ sự nổi tiếng.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

2

4 thoughts on “Rojo – Quân Xuyên

Gửi lời yêu thương đến chủ thớt (`・ω・´)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.